Nieuwsoverzicht

28 maart 2017

De lente komt eraan, een nieuw geluid! En elke bio-ondernemer ontvangt het eerste Bio Actief-nummer van het jaar deze week in de bus.

27 maart 2017

De organisatie Hart Boven Hard organiseert net als vorig jaar opnieuw De Grote Parade. Dit jaar vindt die plaats op 7 mei. Ze zoeken daarvoor nog extra financiële middelen.

22 maart 2017

Op 17 maart vond de tweede netwerkdag plaats over agro-ecologie en biolandbouw voor personeel uit secundair land- en tuinbouwonderwijs. Zo’n 20 Vlaamse leerkrachten bezochten biobedrijf De Kijfelaar en gingen in gesprek over hoe agro-ecologische landbouw in hun lessen kan passen.

22 maart 2017

Op 22 maart is het Wereldwaterdag. Het uitgelezen moment om te laten zien hoe de biologische landbouw een goedkope bondgenoot is van zuiver water.

21 maart 2017

Noorwegen en IJsland mogen opnieuw bioproducten uitvoeren naar de Europese Unie en er als biologisch in de handel brengen. Een wettelijk besluit daarover is opgenomen in de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte (EER).

16 maart 2017

Volgens Brits onderzoek wordt voor elk brood van 800g ongeveer een halve kilo CO2 uitgestoten, waarvan 40% te wijten is aan het gebruik van kunstmest bij de graanteelt. Deze studie effent het pad voor een klimaatdebat dat ook de productiewijze bekijkt.

10 maart 2017

Hilal Elver, de huidige VN-rapporteur voor het recht op voedsel, schreef een rapport over de ongewenste effecten van pesticiden op het milieu en de menselijke gezondheid. Ze vraagt om een agro-ecologische landbouw.

8 maart 2017

Agro-ecologie kan een rol spelen in een transitie naar een meer duurzaam landbouw- en voedingssysteem. Om die reden moet het beleid inspanningen leveren om agro-ecologie meer ingang te doen vinden. Dat is de voorlopige conclusie van een onderzoek van het ILVO.

6 maart 2017

De Europese Commissie startte onlangs met een publieke consultatie over een herziening van het GLB. Meer dan 130 Europese natuur- en milieuorganisaties vragen aandacht voor hun visie op een betere landbouw in de online campagne ‘Living Land’.

27 februari 2017

Het lastenboek van Biogarantie, het Belgische private label, bevat een aantal nieuwe regels. We sommen ze hier even voor je op.

Pagina's

Abonneren op Nieuwsoverzicht