Onkruidbestrijding zonder glyfosaat

20 juli 2017

Sinds deze week mogen particulieren geen bestrijdingsmiddelen met glyfosaat meer gebruiken. In de landbouw geldt die beperking niet. Nochtans bewijzen biologische boeren elke dag dat het ook daar zonder kan.

De mechanische onkruidbestrijding in de biologische landbouw wordt steeds innovatiever en is alsmaar beter aangepast aan de behoeften van bioboeren.

In de Vlaamse landbouw zijn cultivatoren met smalle beitels of ganzenvoeten redelijk standaard. Die worden vooral gebruikt in het vroege voorjaar om de grond los te maken of in de stoppel. De werkdiepte bedraagt doorgaans 10 à 15 cm.

Alleen zijn ze weinig efficiënt. Het probleem is dat onkruiden en groenbemesters tussen de tanden van cultivatoren met smalle beitels door geraken en daarna ongestoord verdergroeien. Groenbemesters die wel worden losgemaakt, krijgen een ferme kluit grond mee die ze nadien moeilijk loslaten. 

HARDNEKKIG ONKRUID
In een droog voorjaar wordt bewerkte grond ook snel te droog en krijgen we grove en harde kluiten. Vooral bij niet-kerende grondbewerking is dat een bijkomend aandachtspunt. De schijveneg wordt vaak als alternatief voorgesteld, maar heeft inherent hetzelfde probleem. Bij ondiepe instelling is het risico reëel dat niet het volledige oppervlak wordt bewerkt. Bij diepe instelling krijgen onkruiden en groenbemesters opnieuw te veel grond mee. Roundup (gangbaar) of de frees (bio) moeten daarom vaak redding brengen. 

VOLVELDS WERKEN 
Er zijn betere oplossingen. Om wortelonkruiden efficiënt aan te pakken, is het belangrijk om de grond over de volledige oppervlakte te snijden over een diepte van 5 tot 10 cm. Volgende mogelijkheden dienen zich aan:

  • In Duitsland is het gebruik van een stoppelploeg courant. De wortelstokken worden volledig doorgesneden en aan de oppervlakte gelegd door de kerende werking. Soms wordt die bewerking 2 tot 3 keer herhaald, waarbij je telkens 5 cm dieper ploegt.
  • In droog weer is goed werk mogelijk met een precisiecultivator met vlakke en volvelds snijdende ganzevoeten. Voor een goede werking is 6 cm overlap tussen de messen nodig. 
  • De rodweeder is een eenvoudige aanvulling die op elke cultivator past. In essentie bestaat de rodweerder uit een zeskante as. Per tand is er een kleine ‘schoen’ met lager waarin de as ronddraait. Die wordt aan de achterste rij tanden van de cultivator opgehangen via een korte ketting. Op het moment dat de as in de grond wordt getrokken, maakt deze een draaiende beweging en worden wortelonkruiden losgetrokken. Nederlands onderzoek bevestigde de effectiviteit van deze aanpak. 

PRECISIECULTIVATOREN
Precisiecultivatoren zijn uitgerust met brede en vlaksnijdende ganzenvoeten, zodat de grond over de volledige oppervlakte wordt gesneden. Voldoende overlap tussen de ganzenvoeten is nodig. Om een goede diepte-instelling (± 5 cm) te waarborgen, is een kooirol achteraan de machine minimaal noodzakelijk. Door ook vooraan de cultivator dieptewielen te voorzien, kan nog ondieper (2 cm) gewerkt worden. Door de ondiepe bewerking trekken die machines verrassend licht en kan met een lichte tractor verrassend snel gewerkt worden. Verschillende constructeurs hebben een variant in hun gamma.

Tijdens de Biovelddag van Inagro op 28 juni werden een aantal van deze toestellen gedemonstreerd.

Lees hier meer over de mechanische bestrijding van wortelonkruiden.

In april deden we al een oproep om meer onderzoeksmiddelen vrij te maken voor onderzoek naar onkruidbestrijding zonder glyfosaat. 

Bron: Inagro
Nieuwsfoto: Inagro