Nieuw project Diverimpacts van start

29 augustus 2017

Begin juni ging het het Europese project Diverimpacts van start. Dat wil de volgende 5 jaar gewasrotaties op een positieve manier in de kijker brengen. In Vlaanderen zijn BioForum Vlaanderen en Inagro betrokken partners

Via casestudies door verschillende partners wordt gekeken naar verschillende invalshoeken. De 25 casestudies worden via de sociale poot van Wageningen nauw begeleid in hun veranderingsmanagementproces. Je vindt alle informatie op de nieuwe website www.diverimpacts.net of via de Twitter-pagina https://twitter.com/DiverIMPACTS

BioForum en Inagro dienden samen 2 case-studies in. BioForum Vlaanderen wil de volgende 5 jaar inzetten op het versterken van de samenwerking tussen de plantaardige en dierlijke sector. Hiervoor zal nauw samengewerkt worden met de bestaande Biobedrijfsnetwerken en met de adviseurs. Via reportages brengen we bestaande samenwerkingen in beeld en via specifieke netwerkmomenten over de sectoren heen gaan we in gesprek over wat nodig is om die samenwerking te verbeteren. Inagro zal inzetten op diversificatie voor lokale voeding op Vlaamse bio-akkers. 

Bioboeren die hierbij betrokken willen worden, vinden hier meer info.