Detail

Het Polderveld in Westkapelle (Knokke-Heist) zoekt boer(in)

21-08-2017

  • aanbod
  • Vacatures
  • nationaal
Het Polderveld in Westkapelle (Knokke-Heist) zoekt boer(in) als vaste partner om gemengde boerderij mee uit te bouwen Het Polderveld in Westkapelle (Knokke-Heist) is nu in zijn tweede seizoen en bestaat uit twee ‘takken’ bewerkt door twee personen: 1,4 ha diverse groenteteelt is voor CSA-zelfoogst met nu 100 gezinnen. Ongeveer 1 hectare wordt beteeld met een twintigtal groenten die in CSA-formule worden afgenomen door het lokale ziekenhuis. De uitbouw van de samenwerking met het ziekenhuis staat nog aan het begin, maar we hopen dat deze wisselwerking tussen boer en instelling een maatschappelijk belangrijk voorbeeldproject kan worden. De zware kleigrond vormt een uitdaging qua grondbewerking en vraagt een aangepaste werkwijze (niet-kerend, groenbemesters, oppervlakkige bewerkingen,...). De onkruiddruk op beide percelen blijft (voorlopig?) zeer laag. Er zijn nog meerdere hectaren beschikbaar (eigendom en pacht, allemaal aaneensluitend), waarvan ongeveer de helft akkerland (dit jaar in graan en grasklaver) en de helft weiland met schapen en op een deel fruitbomen. In de toekomst willen we graag een tak dierlijke productie uitbouwen met koeien, schapen, kippen en varkens, waarbij grasland mee roteert in een rotatie met groenteteelt en akkerbouw (graan, pompoen, aardappel), gecombineerd met fruit- en notenbomen als agroforesty tussen de percelen. Om dit duurzame en sociale landbouwproject samen verder uit te bouwen en de dierlijke tak mee vorm te geven zijn we op zoek naar een creatief denkende en initiatief nemende boer(in). Ervaring in kleinschalige veehouderij is een pluspunt. Concrete plannen zijn er nog niet, maar wie geïnteresseerd is om samen na te denken, kan al contact opnemen.

Bedrijf

het Polderveld

Contactpersoon

Lieven Devreese

E-mail

boerlieven@polderveld.be

Telefoonnummer

0495/270858