Nieuwsoverzicht

16 september 2016

BioForum Vlaanderen heeft geen goed oog in de fusie tussen Bayer en Monsanto. “Boeren zullen nog aan autonomie inboeten. Maar wat het meeste zorgen baart, is de evolutie naar nog minder teelten en nog minder diversiteit”, zegt directeur Lieve Vercauteren,

14 september 2016

Op 20 september vindt er in Brussel een protestactie plaats tegen TTIP en CETA. 2 dagen later zouden de Europese handelsministers CETA al kunnen goedkeuren, een handelsakkoord dat minder ophef veroorzaakt, maar eigenlijk even schadelijk is.

12 september 2016

In Waver oogstte biologisch landbouw Bernard Debry vorige week Belgische biologische quinoa.

8 september 2016

In de groenteteelt kunnen bodembewerking en stikstofbemesting beter worden afgestemd op de bodemkwaliteit. Koen Willekens onderzocht in zijn doctoraatsstudie het effect van bepaalde bodemverbeterende maatregelen.

6 september 2016

De verkoop van biologische levensmiddelen is de voorbije 10 jaar sterk toegenomen in Denemarken. In geen enkel land is het marktaandeel bio zo hoog.

2 september 2016

TV-moestuinier Wim Lybaert zet graag zijn schouders onder onze groente- en aardappelencampagne. Die loopt van 17 tot en met 25 september.

29 augustus 2016

CSA Het Vlinderveld in Zemst wil genoeg geld inzamelen om tegen begin volgend jaar zijn grond vrij te laten kopen door De Landgenoten. Zo wil bioboer Steven Desmet ervoor zorgen dat zijn landbouwgrond altijd biologisch zal blijven.

16 augustus 2016

Bijna zes procent van het totale Europese landbouwareaal wordt bewerkt door bioboeren. De groei van de biolandbouw is zo spectaculair dat de Europese Commissie een infografiek liet maken die helpt om de groeicijfers te vatten.

10 augustus 2016

In Nederland is ophef ontstaan over het gebruik van koper op bio-aardappelen. In Nederland is koperoxichloride niet toegelaten als bestrijdingsmiddel voor de biolandbouw. In België mag het wel, al gebruiken bioboeren het vooral als laatste redmiddel.

8 augustus 2016

Het Amerikaans landbouwministerie heeft verklaard dat er genetisch gemodificeerde tarwe gevonden werd op een landbouwperceel in de staat Washington. Het is al de derde keer in drie jaar tijd dat ggo-tarwe van Monsanto opduikt buiten een labo of proefveld.

Pagina's

Abonneren op Nieuwsoverzicht