Nieuwsoverzicht

21 november 2016

Welke kansen liggen er voor de teelt van biologische appelen en peren voor de industrie? Bio zoekt Keten en Bio zoekt Boer laten dat in een nieuwe studie onderzoeken.

16 november 2016

Een vier jaar durend onderzoeksproject van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) toont dat landbouwers veel te winnen hebben bij compostering. Er zijn nog wel een aantal hinderpalen, zoals wettelijke beperkingen.

8 november 2016

Biokaasmakers kunnen zich tot 30 november aanmelden voor BioCaseus, een tweejaarlijkse internationale wedstrijd voor biologische kaas. BioForum wil de Belgische deelnemers graag ondersteunen bij de gezamenlijke verzending van de deelnemende kazen.

7 november 2016

Een aanvullende verklaring bij de biotechnologierichtlijn stelt dat het kwekersrecht bij normale veredeling blijft gelden. Planten, dieren of producten van planten en dieren kunnen dus nooit gepatenteerd worden als die door normale veredeling tot stand zijn gekomen.

4 november 2016

Het initiatief People4Soil wil de Europese instellingen zover krijgen dat ze specifieke wetgeving inzake bodembescherming aannemen. Ze willen daarvoor 1 miljoen handtekeningen verzamelen.

26 oktober 2016

De oppervlakte die in de EU aan biolandbouw wordt besteed is tussen 2010 en 2015 gestegen van 9 tot 11 miljoen hectare, zo blijkt uit de jongste gegevens van Eurostat. Van alle bruikbare landbouwgrond in de EU gaat nu 6,2 procent naar biolandbouw.

21 oktober 2016

Op initiatief van de provincie West-Vlaanderen, onderzoekscentrum Inagro en het Departement Landbouw en Visserij werd een netwerkdag georganiseerd rond agro-ecologie en biolandbouw voor personeel uit het land- en tuinbouwonderwijs.

18 oktober 2016

Met de website Farmers2Farmers.org wil Greenpeace een platform creëren om de ecologische landbouw in Europa te ondersteunen. Boeren uit verschillende Europese landen kunnen er hun kennis en ervaring delen.

13 oktober 2016

In een nieuwe resolutie pleit de Commissie Landbouw van het Vlaams Parlement voor meer diversificatie in de landbouw. Die aanbeveling kwam onder meer tot stand dankzij de inbreng van BioForum Vlaanderen.

7 oktober 2016

Het Franse pasta-merk Panzani lanceerde recent een campagne voor een pasta met 'zero pesticides'. Ze bedoelen hiermee dat er geen meetbare residuen van pesticiden op hun graanproducten worden gevonden. BioForum vindt dat misleidende marketing en voelde de nood om hierop te reageren

Pagina's

Abonneren op Nieuwsoverzicht