4 pioniers in duurzame voedselproductie in beeld

22 februari 2017

Het instituut voor Natuur- en bosonderzoek (INBO) stelt in zijn nieuwste Natuurrapport vier pioniers van duurzame voedselproductie voor die ook aandacht hebben voor het herstel van biodiversiteit. Drie van de vier bedrijven zijn biologisch gecertificeerd of in omschakeling.

In het Natuurrapport focust het INBO op ecosysteemdiensten en willen ze de basis leggen voor een beleid dat terdege rekening houdt met het behoud en herstel van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Landbouw en voedselproductie nemen het grootste deel van de open ruimte in. Als je de landbouw gaat verduurzamen, draag je bij tot het herstel van natuurlijke processen en functies, en dat levert winst op qua biodiversiteit. Verduurzaming gaat dus verder dan het aanleggen en beheren van kleine landschapselementen tussen intensief gebruikte akkers en weilanden.

Daarom zet het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vier pioniers op dit terrein in de kijker - niet toevallig zijn drie van de vier biobedrijven of in omschakeling. Het gaat om Kurt Sannen (Bioboerderij Bolhuis), Tom Troonbeeckx (CSA Het open Veld) en Ronny Aerts (Melkveehouderij De Ploeg). Het vierde bedrijf is de Natuurpunt Boerderij. Je leest hun portretten op de website.