De Morgen stelt onterecht dat een biokoe slechter is voor het milieu

9 juni 2017

De biologische veehouderij scoort beduidend beter op biodiversiteit, bodem en waterkwaliteit en is daardoor milieuvriendelijk, stelt BioForum als reactie op het artikel in De Morgen dat een biokoe slechter voor het milieu zou zijn dan een gangbare koe.

Het Brits biobedrijf Arla Foods zou in zijn reclame beweerd hebben dat biokoeien milieuvriendelijk zijn, maar dat betwist de ASA (Advertising Standards Authority) op basis van een Brits onderzoek uit 2012. De Morgen gebruikt deze case (link naar artikel) om te stellen dat een biokoe slechter is voor het milieu dan een gangbare koe. Dat is wel zeer kort door de bocht aangezien het hier gaat om één indicator van milieuvriendelijkheid en bio op veel andere indicatoren en in het totaal beter scoort. De krant trekt een algemene conclusie die niet strookt met de realiteit. Een kritische lezing van het onderzoek was op zijn plaats geweest.

DE DRAAGKRACHT VAN HET MILIEU
Er is geen enkel bewijs dat een biologische koe meer methaan uitstoot dan een ander koe. Biologische koeien zijn in onze regio over het algemeen wel minder productief, waardoor de methaanuitstoot per liter melk hoger ligt. Daaruit concluderen dat biologische melk niet duurzaam is klopt niet. Biologische melk is duurzaam, want de biologische melkveehouder houdt minder dieren per hectare waardoor het milieu minder belast wordt. De biologische veehouderij vertrekt van het principe van grondgebondenheid. Dat betekent dat biologische veehouders een lager aantal dieren houden per hectare. En dat aantal is in verhouding tot de draagkracht van het milieu. Het houdt geen steek om de milieu-impact van een productiesysteem te verdelen over het aantal geproduceerde liters: als de draagkracht van de natuur overschreden wordt, treedt er schade op, ongeacht het aantal liters dat men produceert.

BIO SCOORT BETER: 18 PARAMETERS
Vreemd trouwens dat het onderzoek (van het OECD) aantoont dat bio beter scoort op 18 (!) milieuparameters en dat men dan toch focust op die ene waar bio niet overtuigend beter scoort. Dat terwijl men in het rapport uitdrukkelijk zegt dat een vergelijking tussen systemen moet gebeuren op basis van de verschillende indicatoren en niet op basis van één, zoals in de krant het geval is. Een kritische lezing van de onderzoeksresultaten is hier dus op zijn plaats.

Bio scoort volgens het onderzoek beter op onder meer biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit. Logisch want bio ontziet het milieu meer omdat de bioboer geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest gebruikt.

CONCLUSIE?
Zoals De Morgen het zelf mooi concludeert is het verhaal van de biokoeien zeker niet negatief. Koeien die buiten grazen, weinig medische behandelingen ondergaan en biologisch voer krijgen dat geteeld wordt zonder kunstmest of pesticiden: dat is de stevige basis van de biologische veehouderij. Biologische melkveehouders zetten in op eigen eiwitproductie door meer grasklaver in te zaaien en zorgen voor meer diversiteit in weideplanten. We willen de journaliste vragen om waakzaam te blijven, om het debat over de toekomst van onze landbouw niet nodeloos te polariseren en het vertrouwen van de consument in het biolabel niet op een ongefundeerde manier te ondermijnen. Hopelijk mogen we hierbij rekenen op de medewerking van deze krant.


Foto: Kjell Gryspeert voor BioForum Vlaanderen