Beleidsthema's

BioForum Vlaanderen verdedigt de belangen van de biosector bij het beleid. Op deze pagina's vind je de thema's waarrond we werken. 

 

BioForum Vlaanderen is een sectororganisatie en komt dus op voor de belangen van de biosector. BioForum Vlaanderen zetelt in verschillende adviesraden en overlegcomités. Zo adviseren wij de Vlaamse en Europese overheid over de biologische wetgeving en houden we de vinger aan de pols inzake diverse landbouw- of voedingsdossiers die een impact kunnen hebben op bio.

Op Europees niveau gebeurt dat via IFOAM EU, het Europese luik van de internationale koepelorganisatie voor de biosector. 

Binnen ons beleidswerk springen een aantal thema's naar voor die meer aandacht vragen. Die zijn doorgaans erg complex, maar ze stellen onze biologische boeren en verwerkers wel voor grote uitdagingen. Onze inbreng in het debat over deze thema's is dan ook broodnodig.

STANDPUNTEN

BioForum hekelt gebrek aan duurzaam landbouwbeleid 
7 november 2014 

Reactie BioForum op nieuwe Vlaamse regeerakkoord
24 juli 2014

Politiek memorandum verkiezingen 2014
1 juli 2013

Verwachtingen BioForum Vlaanderen PDPO III 
5 februari 2013


Vragen over onze standpunten? Neem contact op met onze Beleidsmedewerker.

Foto: KVL/Creative Nature, De Kollebloem