Gebruik compost met stalmest en stro

Kringlopen en grondstoffen
Bodem

In plaats van handelmeststoffen gebruik je beter eigen compost. De Zonnekouter legt uit hoe zij dat doen. 

An Verboven van De Zonnekouter: "Onze buitenteelten worden enkel bemest met compost op basis van stalmest van eigen koeien en veel stro. We gebruiken daarvoor geen handelsmeststoffen. Als er toch bijkomende stikstofnoden zijn, dan kunnen we die opvangen met grasklaver. We zitten wel met een zandbodem en dus willen we het organische stofgehalte nog verder optrekken. Zo krijgen we een vruchtbaardere bodem. Het plan is om dat te doen via de teelt van granen, maar daarvoor moeten we eerst wat grond bij krijgen. Ook in de serre is deze compost de basisbemesting. Door het intensieve karakter vraagt dit nog wel wat bijbemesting: hiervoor gebruiken we een inlands organisch product op basis van moutkiemen."

Gerelateerde artikels

Door samenwerking met natuurorganisaties kan je graslanden waardevol inzetten in je kringloop.

De kringloopgedachte is bepalend voor de biologische landbouw, maar niet altijd even makkelijk om te realiseren. Samenwerking met anderen kan hier soelaas bieden.