Home

20 juli 2017

Sinds deze week mogen particulieren geen bestrijdingsmiddelen met glyfosaat meer gebruiken. In de landbouw geldt die beperking niet. Nochtans bewijzen biologische boeren elke dag dat het ook daar zonder kan.

13 juli 2017

Op langere termijn levert natuurinclusieve landbouw winst voor zowel boer als maatschappij. BioForum voelt zich door nieuw onderzoek gesterkt in haar keuze voor agro-ecologisch boeren.

12 juli 2017

In het kader van het Europese Partnerschap voor Innovatie (EIP) zijn vier nieuwe operationele groepen over bio goedgekeurd. De klemtoon ligt dit jaar vooral op het leveren van een bijdrage aan de weerbaarheid van sectoren in crisis, namelijk de dierlijke sector en de fruitsector.

3 juli 2017

Vandaag stelde Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege het biojaarrapport voor. Dit bevat de cijfers over biologische productie en consumptie uit 2016. De Vlaamse biosector blijft op beide vlakken groeien, zo blijkt.