Home

8 augustus 2017

Eieren van een aantal Vlaamse pluimveebedrijven werden vorige week uit de handel gehaald, nadat was gebleken dat ze besmet waren met fipronil. Op dit moment is echter duidelijk dat er geen contaminatie is vastgesteld op de betrokken biobedrijven. Je kunt dus veilig Belgische bio-eieren blijven eten.

20 juli 2017

Sinds deze week mogen particulieren geen bestrijdingsmiddelen met glyfosaat meer gebruiken. In de landbouw geldt die beperking niet. Nochtans bewijzen biologische boeren elke dag dat het ook daar zonder kan.

13 juli 2017

Op langere termijn levert natuurinclusieve landbouw winst voor zowel boer als maatschappij. BioForum voelt zich door nieuw onderzoek gesterkt in haar keuze voor agro-ecologisch boeren.

12 juli 2017

In het kader van het Europese Partnerschap voor Innovatie (EIP) zijn vier nieuwe operationele groepen over bio goedgekeurd. De klemtoon ligt dit jaar vooral op het leveren van een bijdrage aan de weerbaarheid van sectoren in crisis, namelijk de dierlijke sector en de fruitsector.