BioForum neemt regels voor opslag stalmest onder vuur

19 november 2014

Net zoals de voorbije twee jaar is het tot en met 15 januari verboden om stalmest op de kopakker op te slaan. BioForum noemt de maatregel zinloos en hekelt de negatieve manier waarop koolstofrijke organische mest wordt benaderd.

Vorige week herinnerde de Mestbank de boeren weer aan de regels voor de opslag van stalmest. Tussen 15 november en 15 januari geldt er een uitrijverbod voor stalmest en champos. Daarnaast mag er geen vaste dierlijke mest worden opgeslagen op landbouwgrond. Een landbouwer die dieren op stro houdt, moet tijdens deze periode opslagmogelijkheden voor de stalmest voorzien op zijn boerderij. Buiten die periode mag de stalmest maar één maand op de akker liggen en moet de landbouwer zich houden aan een reeks voorwaarden.

De maatregel zou moeten helpen om de waterkwaliteit te verbeteren en nitraatverliezen naar het oppervlakte- en grondwater terug te dringen. Hij werd destijds ingevoerd zonder op voorhand grondig te onderzoeken wat de precieze impact van de mestopslag op het veld nu is qua mogelijke uitspoeling en verlies van nutriënten. Uit proeven blijkt nochtans dat uitloging onbestaande kan zijn zolang de hopen worden afgedekt en er onderin een absorberende laag stro voorzien is.

"Boeren worden ontmoedigd om gebruik te maken van stalmest, terwijl dat net bijdraagt tot een goede bodemkwaliteit."

"Deze regels maken het steeds moeilijker om aan agro-ecologische landbouw te doen en de kringlopen te sluiten", aldus beleidsmedewerker Esmeralda Borgo van BioForum. "Boeren worden op die manier steeds meer ontmoedigd om gebruik te maken van stalmest, terwijl dat net gunstig is voor het organische stofgehalte en dus de kwaliteit van de bodem."

COMPOST
De maatregel heeft niet alleen gevolgen voor stalmest, maar ook voor compost waar stalmest in verwerkt is. Allebei verbeteren ze nochtans het koolstofgehalte in de bodem. Het houden van dieren op stro en het gebruik van boerderijcompost wordt door zulke maatregelen ontmoedigd, omdat boeren verplicht worden om te investeren in extra betonnen mestopslag op het bedrijf. Voor het composteren op de kopakker is één maand overigens niet voldoende. In de biologische landbouw is koolstofhoudende mest een essentiële schakel in de ecologische, regionale kringloop. Het draagt bovendien enorm bij tot de bodemkwaliteit. De wetgever is wat grond- en oppervlaktewater betreft dan ook te éénzijdig gefocust op het milieubeleid, in plaats van het volledige ecosysteem te bekijken.

Lees het volledige standpunt van BioForum over de mestregelgeving (MAP).

Nieuwsfoto: KVL/Creative Nature, De Lochting